หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตามคำสั่งซื้อ

ช้าง

กรุณาเลือกร้านที่ต้องการรับบริการใต้เมนูที่ต้องการ

  1. น้ำดื่มตราช้าง ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. x 24
    น้ำดื่มตราช้าง ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. x 24

    สำหรับลูกค้าที่ สั่งรายการสินค้านี้เป็นครั้งแรก ทางร้านขออนุญาต เรียกเก็บเงินค่ามัดจำภาชนะบรรจุภัณฑ์ จำนวน 220 บาท/ลัง โดยรบกวนลูกค้าชำระค่ามัดจำภาชนะดังกล่าวผ่านทางพนักงานจัดส่ง ทั้งนี้ทางร้านจะทำการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งยอดค่ามัดจำหลังจากที่ได้รับรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

  2. น้ำดื่มตราช้างแกลลอน ขนาด 18.9 ลิตร
    น้ำดื่มตราช้างแกลลอน ขนาด 18.9 ลิตร

    สำหรับลูกค้าที่ สั่งรายการสินค้านี้เป็นครั้งแรก ทางร้านขออนุญาต เรียกเก็บเงินค่ามัดจำภาชนะบรรจุภัณฑ์ จำนวน 200 บาท/ถัง โดยรบกวนลูกค้าชำระค่ามัดจำภาชนะดังกล่าวผ่านทางพนักงานจัดส่ง ทั้งนี้ทางร้านจะทำการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งยอดค่ามัดจำหลังจากที่ได้รับรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

กรุณาเลือกร้านที่ต้องการรับบริการใต้เมนูที่ต้องการ