หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตามคำสั่งซื้อ

ขนมปัง

กรุณาเลือกร้านที่ต้องการรับบริการใต้เมนูที่ต้องการ

 1. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 2. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 3. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 4. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 5. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 6. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 7. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 8. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 9. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 10. ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด
  ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นและลูกเกด

  ขนมปังเนื้อนุ่ม สีเหลืองอ่อน หอมกลิ่นนมเนย แต่ละแผ่นแทรกด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่น และลูกเกดที่กระจายตัวทั่วแผ่นขนมปัง สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง มีรสชาติหวานอ่อน ๆ

 11. ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังแป้งสาลี ผสมธัญพืช ควินัว (Quinoa) และจมูกข้าวสาลี(Wheat Germ) ลงในเนื้อขนมปัง และแทรก ด้วยลูกฟิกแห้ง และถั่ววอลนัทกระจายทั่วแผ่นขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชหลายชนิด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว แฟลกซ์ซีด และข้าวโอ๊ต เป็นขนมปัง Healthy Option สำหรับผู้รักสุขภาพ
 12. ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังแป้งสาลี ผสมธัญพืช ควินัว (Quinoa) และจมูกข้าวสาลี(Wheat Germ) ลงในเนื้อขนมปัง และแทรก ด้วยลูกฟิกแห้ง และถั่ววอลนัทกระจายทั่วแผ่นขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชหลายชนิด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว แฟลกซ์ซีด และข้าวโอ๊ต เป็นขนมปัง Healthy Option สำหรับผู้รักสุขภาพ
 13. ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังแป้งสาลี ผสมธัญพืช ควินัว (Quinoa) และจมูกข้าวสาลี(Wheat Germ) ลงในเนื้อขนมปัง และแทรก ด้วยลูกฟิกแห้ง และถั่ววอลนัทกระจายทั่วแผ่นขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชหลายชนิด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว แฟลกซ์ซีด และข้าวโอ๊ต เป็นขนมปัง Healthy Option สำหรับผู้รักสุขภาพ
 14. ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังแป้งสาลี ผสมธัญพืช ควินัว (Quinoa) และจมูกข้าวสาลี(Wheat Germ) ลงในเนื้อขนมปัง และแทรก ด้วยลูกฟิกแห้ง และถั่ววอลนัทกระจายทั่วแผ่นขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชหลายชนิด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว แฟลกซ์ซีด และข้าวโอ๊ต เป็นขนมปัง Healthy Option สำหรับผู้รักสุขภาพ
 15. ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังแป้งสาลี ผสมธัญพืช ควินัว (Quinoa) และจมูกข้าวสาลี(Wheat Germ) ลงในเนื้อขนมปัง และแทรก ด้วยลูกฟิกแห้ง และถั่ววอลนัทกระจายทั่วแผ่นขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชหลายชนิด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว แฟลกซ์ซีด และข้าวโอ๊ต เป็นขนมปัง Healthy Option สำหรับผู้รักสุขภาพ
 16. ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังผสมควินัว ลูกฟิกและวอลนัท
  ขนมปังแป้งสาลี ผสมธัญพืช ควินัว (Quinoa) และจมูกข้าวสาลี(Wheat Germ) ลงในเนื้อขนมปัง และแทรก ด้วยลูกฟิกแห้ง และถั่ววอลนัทกระจายทั่วแผ่นขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชหลายชนิด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว แฟลกซ์ซีด และข้าวโอ๊ต เป็นขนมปัง Healthy Option สำหรับผู้รักสุขภาพ

กรุณาเลือกร้านที่ต้องการรับบริการใต้เมนูที่ต้องการ