หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตามคำสั่งซื้อ

ขนมปังบัน

กรุณาเลือกร้านที่ต้องการรับบริการใต้เมนูที่ต้องการ

 1. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 2. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 3. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 4. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 5. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 6. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 7. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 8. ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังไฟว์เกรน ไส้ถั่วแดง
  ขนมปังเนื้อนุ่ม สอดไส้ถั่วแดงบดพอหยาบ เพื่อให้ได้รสและเนื้อสัมผัสของเม็ดถั่วแดงแท้ ๆ ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 9. ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มทำจากแป้งสาลี ผสมธัญพืช ทั้ง ควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 10. ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มทำจากแป้งสาลี ผสมธัญพืช ทั้ง ควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 11. ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มทำจากแป้งสาลี ผสมธัญพืช ทั้ง ควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 12. ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มทำจากแป้งสาลี ผสมธัญพืช ทั้ง ควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 13. ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มทำจากแป้งสาลี ผสมธัญพืช ทั้ง ควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 14. ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังผสมควินัว ไฟว์เกรน
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มทำจากแป้งสาลี ผสมธัญพืช ทั้ง ควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง ด้านหน้าโรยด้วยธัญพืชต่างๆ ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาดำ งาขาว เมล็ดแฟลกซ์ และข้าวโอ๊ต
 15. ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มผสมธัญพืช ทั้งควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง สอดไส้เนื้อปลาทูน่า ปรุงรสด้วยแดงกวาดองนำเข้าจาก USA สับเป็นชิ้นเล็ก เมล็ดมัสตาร์ด และพริกไทยดำ ให้รสหวานจากขนมปัง อมเปรี้ยวและเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกไทยดำและมัสตาร์ด
 16. ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มผสมธัญพืช ทั้งควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง สอดไส้เนื้อปลาทูน่า ปรุงรสด้วยแดงกวาดองนำเข้าจาก USA สับเป็นชิ้นเล็ก เมล็ดมัสตาร์ด และพริกไทยดำ ให้รสหวานจากขนมปัง อมเปรี้ยวและเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกไทยดำและมัสตาร์ด
 17. ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มผสมธัญพืช ทั้งควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง สอดไส้เนื้อปลาทูน่า ปรุงรสด้วยแดงกวาดองนำเข้าจาก USA สับเป็นชิ้นเล็ก เมล็ดมัสตาร์ด และพริกไทยดำ ให้รสหวานจากขนมปัง อมเปรี้ยวและเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกไทยดำและมัสตาร์ด
 18. ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มผสมธัญพืช ทั้งควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง สอดไส้เนื้อปลาทูน่า ปรุงรสด้วยแดงกวาดองนำเข้าจาก USA สับเป็นชิ้นเล็ก เมล็ดมัสตาร์ด และพริกไทยดำ ให้รสหวานจากขนมปัง อมเปรี้ยวและเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกไทยดำและมัสตาร์ด
 19. ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มผสมธัญพืช ทั้งควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง สอดไส้เนื้อปลาทูน่า ปรุงรสด้วยแดงกวาดองนำเข้าจาก USA สับเป็นชิ้นเล็ก เมล็ดมัสตาร์ด และพริกไทยดำ ให้รสหวานจากขนมปัง อมเปรี้ยวและเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกไทยดำและมัสตาร์ด
 20. ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังผสมควินัว ไส้ทูน่า
  ขนมปังเพื่อสุขภาพเนื้อนุ่มผสมธัญพืช ทั้งควินัว (Quinoa) จมูกข้าวสาลี (Wheat Germ) ในเนื้อขนมปัง สอดไส้เนื้อปลาทูน่า ปรุงรสด้วยแดงกวาดองนำเข้าจาก USA สับเป็นชิ้นเล็ก เมล็ดมัสตาร์ด และพริกไทยดำ ให้รสหวานจากขนมปัง อมเปรี้ยวและเผ็ดอ่อน ๆ จากพริกไทยดำและมัสตาร์ด

กรุณาเลือกร้านที่ต้องการรับบริการใต้เมนูที่ต้องการ