หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตามคำสั่งซื้อ

วิธีการตรวจสอบการสั่งซื้อ

การตรวจสอบคำสั่งซื้อจากหมายเลขคำสั่งซื้อ

  • เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
  • คุณสามารถตรวจสอบติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้เพียงคลิกปุ่ม "ติดตามคำสั่งซื้อ" บนแท็บด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์
  • กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อและอีเมลที่ใช้สั่งซื้อสินค้า จากนั้น กดปุ่ม "แสดงสถานะสั่งซื้อ" ระบบจะแสดงสถานะยืนยันการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า ขณะนี้สถานะการสั่งซื้อของคุณอยู่ในขั้นตอนใด

สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก

สำหรับสมาชิก Shopteenee.com สามารถ login เข้าระบบและติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้ง่ายขึ้นเพียงคลิก “ติดตามคำสั่งซื้อ” บนแท็บที่มุมขวาบน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกหมายเลขคำสั่งซื้อล่าสุดเพื่อติดตามคำสั่งซื้อ หรือค้นหาคำสั่งซื้อของคุณได้โดยการใส่หมายเลขคำสั่งซื้อ จากนั้นคลิกปุ่ม "แสดงสถานะสั่งซื้อ"