หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตามคำสั่งซื้อ

ติดตามสถานะการสั่งซื้อ

     หากคุณทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของ Shopteenee.com เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้เพียงคลิกปุ่ม "ติดตามคำสั่งซื้อ" บนแท็บด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์ โดยกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อและอีเมลที่ใช้สั่งซื้อสินค้า จากนั้น กดปุ่ม "แสดงสถานะสั่งซื้อ" ระบบจะแสดงสถานะยืนยันการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า ขณะนี้สถานะการสั่งซื้อของคุณอยู่ในขั้นตอนใด